Skip to main content

Cử tri náo nức bỏ phiếu lấy ý kiến về đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn

Ngày 19/5, hơn 124 nghìn cử tri tại 248 tổ lấy ý kiến cử tri của thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc đã náo nức đi bỏ phiếu lấy ý kiến về đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập một số phường thuộc thành phố. Qua đó thể hiện trách nhiệm của cử tri tại 2 địa phương đối với chủ trương của tỉnh. Phóng viên Báo Lạng Sơn ghi lại một số hình ảnh tại một số tổ lấy ý kiến trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc.

Mặc dù trời mưa nhưng ngay từ sáng sớm, cử tri thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn đã đến nhà văn hóa để bỏ phiếu lấy ý kiến
Mặc dù trời mưa nhưng ngay từ sáng sớm, cử tri thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn đã đến nhà văn hóa để bỏ phiếu lấy ý kiến
Cử tri khối 3, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc nghiên cứu tóm tắt Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn
Cử tri khối 3, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc nghiên cứu tóm tắt Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn
Trưởng thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn hướng dẫn cử tri kiểm tra lại phiếu trước khi bỏ phiếu
Trưởng thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn hướng dẫn cử tri kiểm tra lại phiếu trước khi bỏ phiếu
Đồng chí Đoàn Thị Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu lấy ý kiến tại thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
Đồng chí Đoàn Thị Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu lấy ý kiến tại thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
Cử tri khối Hoàng Hoa Thám, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn tập trung bỏ phiếu lấy ý kiến tại Nhà văn hoá khối
Cử tri khối Hoàng Hoa Thám, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn tập trung bỏ phiếu lấy ý kiến tại Nhà văn hoá khối
Cử tri thôn Bản Luận, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc bỏ phiếu lấy ý kiến về đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn
Cử tri thôn Bản Luận, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc bỏ phiếu lấy ý kiến về đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn
Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 16 (Trung đoàn 291), thôn Sài Hồ, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc nghe quán triệt trước giờ bỏ phiếu lấy ý kiến
Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 16 (Trung đoàn 291), thôn Sài Hồ, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc nghe quán triệt trước giờ bỏ phiếu lấy ý kiến
Đoàn lãnh đạo huyện Cao Lộc dự và kiểm tra tình hình tổ chức lấy ý kiến cử tri sáng 19/5 tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc
Đoàn lãnh đạo huyện Cao Lộc dự và kiểm tra tình hình tổ chức lấy ý kiến cử tri sáng 19/5 tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc
án bộ Hội Nông huyện Cao Lộc đến hỗ trợ, kiểm tra tình hình bỏ phiếu tại khối 4, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc
Cán bộ Hội Nông huyện Cao Lộc đến hỗ trợ, kiểm tra tình hình bỏ phiếu tại khối 4, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc
Các thành viên Tổ lấy ý kiến của Khối 7, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc kiểm phiếu, tổng hợp phiếu của cử tri trên địa bàn
Các thành viên Tổ lấy ý kiến của Khối 7, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc kiểm phiếu, tổng hợp phiếu của cử tri trên địa bàn

 

Nguồn: Báo Lạng Sơn Điện Tử

About