Skip to main content
Trích yếu Tóm tắt đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
22-04-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About