Skip to main content

Hội Phụ nữ xã Quảng Lạc gắn 20 biển công nhận gia đình đạt chuẩn “Gia đình 5 không 3 sạch”

Thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội năm 2023, nhằm cụ thể hoá cuộc vận động xây dựng Gia đình 5 không 3 sạch do Trung ương Hội phát động. Ngày 2310/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Lạc tổ chức gắn biển công nhận gia đình đạt tiêu chuẩn “5 không 3 sạch” cho 20 hộ gia đình hội viên chi hội thôn Quảng Trung 3

anh 1

Với 8 tiêu chí cụ thể “5 không” là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; “3 sạch”  gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Cuộc vận động đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, ý thức trách nhiệm của hội viên, phụ nữ và nhân dân, tại địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, giáo dục con em không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội

anh 2anh 3

Thông qua thực hiện nội dung Cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt công tác gia đình và đảm bảo an sinh xã hội, từ đó đảm bảo bình đẳng giới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hoàng Ngọc

About